back to top

Put od studija prava do odvjetništva

put od studija prava do odvjetništva

Pri upisu na Pravni fakultet mnogi studenti nisu sigurni kako točno izgleda put do zvanja pravnika. Ujedno, odluka o odvjetništvu zahtijeva predanost, upornost i želju za postizanjem pravde.

Ujedno i put prema postdiplomskim studentima odvjetnici ne prestaje završetkom studija. Nakon stjecanja diplome slijedi izazovno razdoblje koje uključuje polaganje pravosudnog ispita, ali i druge stvari o kojima će biti riječi u nastavku.

Studij prava i stjecanje diplome

Kada upisujete pravni fakultet, trebali biste znati što oni podrazumijevaju studira pet godinaa sastoji se od dodiplomski i magistarski studij. Potrebno ih je doraditi i nabaviti diplomirao na Pravnom fakultetu u Srbiji ili inostranstvu.

Studij temeljnog prava traje četiri godine, a tijekom osam semestara studenti kroz predavanja i stručnu praksu stječu potrebna znanja za buduću pravnu praksu. Nakon završenog osnovnog studija svaki student stječe zvanje diplomirani pravnik.

Nakon osnovnih studija studenti imaju mogućnost upisa u master studije prava u trajanju od jedne godine. Omogućuju dodatnu specijalizaciju i izborne predmete koji studentima omogućuju da se usredotoče na područje u kojem se žele usavršavati. Završetak magistarskog studija zahtijeva obranu završnog magistarskog radaa nakon toga stječu zvanje magistra prava u odabranom području.

Obavljanje pripravničkog staža

Nakon uspješno završenog studija prava važno je stjecanje praktičnog iskustva. Stječe se kroz pripravnički staž koji se može obavljati u odvjetničkim uredima ili nekim drugim institucijama, poput pravosudnih tijela.

Odabir mjesta za obavljanje pripravničkog staža je važan jer se na taj način svaki pojedinac fokusira na područje prava koje ga zanima i radi na ulaganju u svoju budućnost. pravna karijera.

Ukoliko kandidat želi isključivo raditi odvjetniknajbolja praksa će se steći u odvjetnički ured. Zato je važno da svi početnici znaju na koje se područje žele fokusirati, kako bi odabrali idealno mjesto za svoju praksu.

Ujedno, odrađeni pripravnički staž nužan je i za stjecanje uvjeta za polaganje pravosudnog ispita. I bez Pravosudni ispitnemoguće je započeti karijeru u pravnoj struci i baviti se pružanjem pravne pomoći.

Položen pravosudni i pravosudni ispit

Svaki kandidat koji se želi baviti odvjetništvom prije pristupanja ispitu mora ispuniti određene uvjete, a to su posjedovanje diplome Pravnog fakulteta i prethodnog pripravničkog staža. Trajanje samog pripravničkog staža ovisi o mjestu gdje je odrađen, npr. dvije godine rada na sudu ili četiri godine u određenoj tvrtki.

Izlazak na Pravosudni ispit uključuje polaganje pismenog i usmenog dijela, a uspješno položeni ispit omogućuje pristup ispitu Pravosudni ispit.

Pravosudni ispit polaže se pred komisijom Advokatska komora Srbije a obuhvaća ispit iz područja propisa o odvjetništvu, odvjetničkoj etici i odvjetničkoj tarifi.

Povjerenstvo ocjenjuje znanje kandidata iz svakog područja i na temelju toga donosi odluku o polaganju ispita. U slučaju da kandidat uspješno položi ispit, izdaje mu se uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Polaganje odvjetničke prisege i upis u imenik odvjetnika

Nakon položenog pravosudnog ispita slijedi polaganje odvjetničke prisege pred nadležnim organom sudbene vlasti i upis u imenik odvjetnika.

Ova svečana ceremonija označava službeno prihvaćanje etičkih, moralnih i profesionalnih načela koja su ključna za pravnu karijeru. Odvjetnička prisega podrazumijeva obvezu poštivanja pravnih normi, tajne odvjetničkog poziva, brige o pravima i interesima stranaka, te poštenog i nepristranog zastupanja njihovih interesa pred sudom.

Polaganjem prisege odvjetnik stječe pravo biti upisan u imenik odvjetnika. To je registar koji sadrži podatke o svim aktivnim odvjetnicima na određenom području. Upis u imenik odvjetnika omogućuje odvjetniku zakonito obavljanje odvjetničkog posla, zastupanje stranaka i samostalni odvjetnik ili u sastavu odvjetničkog društva.

Kakve opcije nakon toga imaju odvjetnici?

Nakon polaganja odvjetničke prisege i upisa u imenik odvjetnika, odvjetnicima su na raspolaganju različite mogućnosti, a neke od njih su:

  • Rad u odvjetničkom uredu za koji se odlučuje veliki broj ljudi. Bilo da se zaposle u već postojećem ili odluče otvoriti vlastiti odvjetnički ured.
  • Zapošljavanje u državnim pravnim službama, kao što su tužiteljstva, sudovi ili vladine agencije.
  • Specijalizirao se za korporativno pravo i radi u pravnim službama tvrtki. U tom kontekstu odvjetnici daju pravne savjete o poslovnim transakcijama, ugovorima i sličnim stvarima.
  • Karijera suca ili sudskog zastupnika, gdje se nakon višegodišnjeg iskustva u odvjetničkoj praksi neki odvjetnici odlučuju za rad na sudu.
  • Nastavno-istraživački rad odabiru svi zainteresirani za akademsku karijeru i rad na fakultetima ili znanstvenim ustanovama.


beleske.com