back to top

Kako se prekvalificirati u medicinskog tehničara?

Prekvalifikacija je vrsta obrazovanja tijekom koje se polaže razlika ispita radi stjecanja diplome za obavljanje željenog zanimanja.

Velik broj ljudi danas zanima kako se prekvalificirati u medicinskog tehničara jer se odlučuje uključiti u ovaj obrazovni proces, kako bi lakše došli do posla ili napredovali u poslu koji obavljaju. Prekvalifikacija za medicinsku sestru jedna je od najtraženijih, a razlozi za to su brojni.

Medicinske sestre i medicinski tehničari vrlo su traženi u zemlji i inozemstvu. Područje njihovog djelovanja je široko, a plaća, pogotovo u zemljama Europske unije, više nego pristojna.

Kako izgleda posao medicinskog tehničara

kako se prekvalificirati u medicinskog tehničara
Kako se prekvalificirati u medicinskog tehničara?

Medicinski tehničari mogu raditi na različitim radnim mjestima – od domova zdravlja, bolnica, dječjih vrtića, gerijatrijskih i predškolskih ustanova, patronaže.

U bolnicama su medicinske sestre podjednako potrebne na kardiološkim odjelima, ginekologiji, pedijatriji, psihijatriji, kirurgiji i operacijskim salama, jedinicama intenzivne njege i rehabilitacijskim odjelima.

Ponekad rade samostalno, a često u timu s drugim medicinskim tehničarima i liječnicima. Ovisno o radnom mjestu razlikuju se i njihove odgovornosti, a opis posla može se drastično razlikovati.

Neki od poslova su davanje injekcija, uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu, davanje terapije, zbrinjavanje nepokretnih pacijenata, priprema pacijenata za operaciju.

Ono što je zajedničko svim medicinskim tehničarima je pomoć u prepoznavanju i otkrivanju zdravstvenih problema pacijenata, kao iu njihovoj rehabilitaciji. Oni procjenjuju tjelesno i psihičko stanje pacijenata, prate ih u propisanom vremenskom razdoblju, prepoznaju potrebu za liječenjem i njegom te na taj način olakšavaju rad liječnika.

Članovi su timova za prevenciju bolesti, sudjeluju u provođenju dijagnostičkih postupaka, kao iu liječenju bolesnika. Pomažu pacijentima da se nakon bolesti pripreme za samostalan život kod kuće, educiraju ih o pravilnom načinu prehrane, tjelovježbi ili uzimanju lijekova.

Koje osobine treba posjedovati medicinska sestra

kako se prekvalificirati u medicinskog tehničara
Koje osobine treba posjedovati medicinska sestra?

Ako je prekvalifikacija za medicinska sestra ideja o kojoj razmišljate, imajte na umu da je ovo humano i lijepo zanimanje prilično zahtjevno, kako psihički tako i fizički.

Medicinske sestre trebaju biti emocionalno zrele i stabilne, strpljive i ljubazne. Trebaju imati dobre komunikacijske vještine te biti jednako spremni za samostalan i timski rad.

Od njih se očekuje visoka razina odgovornosti, ljudskosti i stručnosti. Tijekom obavljanja posla moraju pronaći model po kojem će pristupiti svakom pacijentu.

Ne smiju biti gadljivi, nesigurni, nepouzdani i nejasni.

Kako se provodi prekvalifikacija

Prekvalifikacija za medicinsku sestru zahtijeva da kandidat ima završenu četverogodišnju srednju školu. Kandidati polažu razlikovni stručni predmet, odnosno predmete koje nisu imali u srednjoj školi koju su završili. Za prekvalifikaciju su potrebni sljedeći dokumenti:

 • Sve potvrde iz prethodno završenih stupnjeva obrazovanja
 • Diploma srednje škole
 • Rodni list
 • Molba (zahtjev) za prekvalifikaciju

Prilikom upisa kandidat dobiva sve potrebne informacije o ispitima i ispitnim rokovima. U suradnji s profesorima i mentorom polaže ispite, a sa svim profesorima nastavnih jedinica ima na raspolaganju konzultacije na kojima će se razjasniti sve eventualne nejasnoće.

Prekvalifikacija za medicinsku sestru kandidate će teorijski i praktično osposobiti za obavljanje svih radnih zadataka ovog odgovornog zanimanja:

 • Prihvaćanje i njega bolesnika
 • Pomoć i njega bolesnika
 • Mjerenje i bilježenje vitalnih funkcija i drugih pokazatelja zdravstvenog stanja pacijenta
 • Davanje propisane terapije
 • Priprema bolesnika za medicinske intervencije i zahvate
 • Individualno ili timsko provođenje medicinskih tretmana
 • Vođenje i izdavanje medicinske dokumentacije
 • Odgojno-obrazovni rad

Stručni tečajevi za prekvalifikaciju medicinskih sestara

kako se prekvalificirati u medicinskog tehničara
Kako se prekvalificirati u medicinskog tehničara?

Tijekom prekvalifikacije kandidati trebaju položiti stručne predmete, ali i pohađati stručnu praksu na kojoj će imati priliku primijeniti sva stečena teorijska znanja.

Na smjeru medicinska sestra tehničar izučavaju se stručni predmeti koji su usklađeni s propisanim nastavnim planom i programom na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnologijskog razvoja.

Tijekom prekvalifikacije naglasak je na stručnim predmetima, jer je kandidat položio opće predmete u okviru prethodno završenog stupnja obrazovanja.

Stručni predmeti koji se polažu za smjer medicinska sestra-tehničar su sljedeći:

 • Anatomija i fiziologija
 • Mikrobiologija s epidemiologijom
 • Higijena sa zdravstvenim odgojem
 • Prva pomoć
 • Patologija
 • Farmakologija
 • Psihologija
 • Medicinska biokemija
 • Zdravstvena njega
 • Infektologija s pažnjom
 • Interna medicina s pažnjom
 • Kirurgija s pažnjom
 • Neuropsihijatrija s pažnjom
 • Pedijatrija s brigom
 • Ginekologija i opstetricija s pažnjom
 • latinski jezik

Naučeno gradivo najbolje se utvrđuje primjenom u praksi, stoga prekvalifikacija uključuje i praktičnu nastavu. Praktičnu nastavu kandidati mogu pohađati u brojnim zdravstvenim, predškolskim i gerontološkim ustanovama, specijaliziranim laboratorijima, odnosno na svim mjestima gdje bi nakon prekvalifikacije mogli tražiti posao.

Mogućnost zaposlenja medicinske sestre

Nakon završene prekvalifikacije kandidati dobivaju diplomu koja je jednako važeća u zemlji i inozemstvu.

Kandidat će moći raditi u bolnicama i svim ustanovama koje zahtijevaju medicinsko osoblje.

Odluče li se za rad u inozemstvu, medicinske sestre mogu birati između zdravstvenih ustanova i patronaže za djecu i starije osobe. Oba posla su izuzetno dobro plaćena.

Medicinske sestre su stalno tražene, pa je pronalazak posla više nego izvjestan.

Nakon obavljene prekvalifikacije kandidat može nastaviti studirati i usavršavati se na Medicinskom fakultetu ili Visokoj medicinskoj školi stručnih studija, na nekom od brojnih kolegija koje nude te obrazovne ustanove.

Preporuka